Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Bjørn Arild Lunde
 • Daniela Blauhut
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITM21619 Skisser og prototyper (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i digitale medier og design

 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 3

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • er kjent med sentrale teorier og prinsipper for interaksjonsdesign

 • er kjent med metoder og teknikker for skisser og prototyper

 • har god kunnskap om metodologien brukerorientert design

Ferdigheter

Studenten kan

 • initiere, organisere og gjennomføre prosjekter innen interaksjonsdesign

 • bruke skisser for å dokumentere, kommunisere og reflektere over sine ideer

 • bruke prototyper for å evaluere og forbedre designkonsepter

 • gi konstruktiv designkritikk

 • arbeide med brukere og involvere dem i designprosessen av nye brukergrensesnitt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere et designprosjekt.

 • kan jobbe med designprosjekter i team.

 • har tilegnet seg kompetanse i kritisk lesning og refleksjon

Innhold

Emnet består av fire hoveddeler:

 • Introduksjon til interaksjonsdesign og designprosessen

 • Introduksjon til ulike brukergrensesnitt og menneske maskin interaksjon

 • Prinsipper og konsepter for brukerorientert design

 • Metoder og teknikker for å lage skisser og prototyper

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, lab-øvelser og prosjektarbeid.

Dersom studenter fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke, seminarer, lab-øvelser og veiledning.

Eksamen

Mappeeksamen

Mappeeksamen (individuell eller i gruppe) bestående av 3-4 leveranser. Leveransene må leveres innen gitte frister og etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Mappen vurderes som en helhet og det gis en samlet individuell karkater.

Det benyttes karakterskala A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt. Ny og utsatt eksamen må tas ved neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 23. noevmeber 2021

 • Greenberg, Saul ; Carpendale, Sheelagh ; Marquardt, Nicolai ; Buxton, Bill (2011) Sketching User Experiences: The Workbook

 • Houde, S., & Hill, C. (1997). What do Prototypes Prototype? In Handbook of Human Computer Interaction (2nd ed., pp. 367-381). Elsvier Science.

 • Donald A. Norman (2013). The design of everyday things.


Anbefalt litteratur (ikke pensum):
Hallgrimsson, Bjarki (2012) Prototyping and modelmaking for product design

Saffer, Dan (2010) Designing for interaction: creating innovative applications and devices

Sharp, Helen; Rogers, Yvonne; Preece, Jenny (2019) Interaction design: beyond human-computer interaction

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 09:21:17