Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ann-Charlott Beatrice Karlsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM30210 Informasjonsarkitektur (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for

 • bachelorstudiet i digitale medier og design

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypning i datasikkerhet og web

 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 1

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset krever kunnskap i bruk av Publikasjonssystemer/CMS. Dette får man ved å følge hele eller deler av emnet Utvikling av interaktive nettsteder som går parallelt.

Undervisningssemester

2., 4. og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har opparbeidet grunnleggende kunnskaper i informasjonsarkitektur.

 • har inngående kunnskap om ulike metoder for å samle informasjon om et domene.

 • har inngående kunnskap om prinsipper for brukervennlighet og design.

 • kjenner til og forstår hvordan informasjon i et nettsted er organisert i merkesystemer, navigasjonssystemer, søkesystemer og metadata.

 • har inngående kunnskap om ulike evalueringsmetoder.

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere, planlegge, designe, implementere og evaluere store komplekse nettsteder.

 • designe nettsteder som er brukervennlige og funksjonelle.

 • arbeide med oppdragsgiver og brukere og involvere dem i designprosessen av nettstedet.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et større utviklingsprosjekt.

 • jobbe med utviklingsprosjekter i team.

Innhold

 • Organisering av informasjonssystemer i merkesystemer, navigasjonssystemer, søkesystemer og metadata.

 • Prosess og metode for design og utvikling av større nettsteder med fokus på informasjonsinnhenting, evaluering og brukervennlighet

Undervisnings- og læringsformer

Emnet består av forelesninger og gruppearbeid. Arbeidsformen er praktisk, selvstendig og samarbeidende.

Emnet går samtidig med emnet Utvikling av interaktive nettsteder. Disse emnene støtter hverandre, og studenter som følger begge emnene skal bruke samme case/problemstilling som sluttprosjekt i begge emnene.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Eksamen

Rapport og muntlig eksamen i gruppe

Grupperapporten vurderes til bestått / ikke bestått. Det gis en felles gruppekarakter på rapporten.

Muntlig eksamen i gruppe knyttet til rapport og pensum. Varighet 20-30 min. Det gis individuell karakter, karakterskala A - F. Ingen hjelpemidler tillatt.

Grupperapporten må vurderes til bestått før muntlig eksamen kan avlegges. Resultatet "ikke bestått" kan påklages. Dersom resultatet blir endret til bestått, kan kandidaten gjennomføre muntlig eksamen.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eksamen må begge eksamensdelene gjennomføres på nytt. Ved ny eller utsatt eksamen avtales tema med emneansvarlig. Ny og utsatt eksamen vil kunne utføres i ny gruppe eller individuelt. Dette avgjøres av emneansvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 14. desember 2016.

 • Rosenfeld, L & Morville, P (2015). Information architecture for the World Wide Web. 4th edition. California: O'Reilly

 • Steve Krug (2014). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability, 3rd Edition

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 14:23:10