Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Jarl Schjerverud
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM30519 3D-modellering (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for:

 • bachelorstudiet i digitale medier og design med fordypning i 3D-modellering og animasjon

 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 3

Valgfritt emne for øvrige.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • utviklet grunnleggende teoretisk kunnskap om 3D modellering.

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende praktiske ferdigheter i bruk av programvare for 3D-modellering

 • kan fremstille ulike typer 3D-modeller.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra i prosjekter med flere aktører der utvikling av 3D-modeller er integrert i produksjonen.

Innhold

 • Autodesk Maya grensesnittet

 • Navigere i Autodesk Maya

 • Modelleringsprimitiver, polygoner, NURBS-flater

 • Flater: farge, tekstur, materialer

 • Lyssetting og skyggelegging

 • Effekter

 • Virtuelt kamera og komposisjon

 • Rendering og output som stillbilder

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, øvinger og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer undervisning + øvinger per uke.

Eksamen

Individuell mappeeksamen

Mappeeksamen bestående av 3 individuelle 3D-modelleringsproduksjoner. Produksjonene må leveres innen gitte frister og etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering.

Det benyttes karakterskala A -  F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt. Dette i samråd med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 9. januar 2019.

 • Getting started with Maya (Autodesk, web-versjon)

 • Derakhshani, Dariush: Introducing Autodesk Maya (Autodesk, 2016)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 09:21:17