Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tore Marius Akerbæk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM30617 Utvikling av interaktive nettsteder (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypning i datsikkerhet og web

 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 1

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Webutvikling.

Undervisningssemester

2. og 4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten får kunnskap om

 • HTML / CSS

 • Node/JS scripting

 • Publiseringsløsninger/CMS

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og redegjøre for utviklingen av et nettstedprosjekt

 • kommunisere med API

 • bruke av moderne webrammeverk

 • sette opp og bruke av moderne utviklingsmiljø

 • utarbeide og implementere webdesign

Generell kompetanse

Studenten har

 • erfaring med prosjektarbeid i team

Innhold

 • HTML / CSS

 • Node/JS scripting

 • Kommunisere med API

 • Bruk av moderne webrammeverk

 • Hvordan sette opp / bruke moderne utviklingsmiljø

 • Utarbeide og implementere webdesign

 • Publiseringssystemer/CMS

Undervisnings- og læringsformer

Seminar, forelesninger, praktiske oppgaver, individuelle oppgaver og gruppearbeid. Arbeidsformen skal være praktisk og selvstendig.

Emnet går samtidig med Informasjonsarkitektur. Emnene støtter hverandre, og studentene som følger begge emnene skal bruke samme case/problemstilling for sluttprosjekt i begge emnene.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning + øving per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten skal levere:

 • Inntil 5 obligatoriske oppgaver

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Nettsted og individuell skriftlig eksamen

Individuell sluttkarakter settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått. Karakterskala A-F.

Deleksamen 1: Nettsted

Studentene skal utvikle et nettsted med en publiseringsløsning for en liten eller mellomstor organisasjon eller bedrift. Løsningen skal ha tilsnitt av skreddersøm. Prosjektet leveres digitalt sammen med en sluttrapport. Nettstedet kan leveres som gruppeoppgave med 3-4 studenter i hver gruppe:

Nettstedet teller 60 % av den samlede karakteren for emnet. Det gis individuell karakter A-F.

Deleksamen 2: Individuell skriftlig eksamen, 1 time

Skriftlig eksamen teller 40 % av den samlede karakteren. Det gis individuell karakter A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel tas på nytt.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 13.04.2018.

Forelesningsnotater og nettbaserte ressurser som vil bli publisert på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 14:23:11