Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Rune Fredriksen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI22518 Risikoanalyse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har: 

 • kunnskap om analyse og vurdering av risiko.
 • kunnskap om bruk av risikoanalyse som beslutningsverktøy.
 • kunnskap om betydning og praktisk bruk av risikostyring i utviklingsprosjekter.

Ferdigheter

Studenten kan: 

 • bruke grunnleggende metoder og verktøy for risikovurdering.
 • vurdere behov for beredskap med bakgrunn i risikoanalyse og ledelse.
 • bruke risikostyring proaktivt i forbindelse med prosjektgjennomføring.

 Generell kompetanse

 Studenten kan vurdere hva som er relevant bruk av risikoanalyse i prosjekter.

Innhold

Emnet gjennomgår både sentrale begreper innenfor risikoanalysefaget, og praktiske metoder for systematisk kartlegging og vurdering av risiko. Blant temaene som inngår er:

 • Generelle begreper i risikostyring
 • Risikoanalysemetoder for tekniske systemer
 • Risikoanalysemetoder for prosjektrisiko
 • Risikostyring, generelt og i utviklingsprosjekter

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres rundt en prosjektoppgave basert på studentenes studentbedrifter. Det vil bli gitt 4-5 introduksjonsforelesninger til nøkkeltemaer, og så forventes det at studentene selv leser seg opp på relevant støttelitteratur.

Studentene vil ha tilgang på ukentlige veiledningsmøter med faglærer.

Konkrete oppgaver i prosjektene er å:

 • definere målsetting, avgrensning og premisser for risikostyringen.
 • planlegge risikoanalyseaktiviteter og velge metoder.
 • gjennomføre analyser, til rett tid og på rett måte.
 • følge opp og bruke resultatene fra analysene.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltagelse i anvist praktisk prosjektarbeid i gruppe. Prosjektrapporten skal inneholde systembeskrivelse/risikoanalyserapport knyttet til prosjektarbeidet.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen. Varighet: 4 timer.

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst. 

Det benyttes karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Rausand, Marvin og Utne, Ingrid Bouwer (2014), Risikoanalyse - teori og metoder, 2. utgave, Fagbokforlaget

Relevante artikler og webressurser, som kan tilpasses behovene i de enkelte prosjektene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 23:25:32