Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI23020 Organisasjonsutvikling (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

3.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledede læringsprosesser i organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan gjennomføre arbeidsformer som er en del av organisasjonsutvikling.

Generell kompetanse

Studenten forstår organisasjonsutvikling som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse.

Innhold

Emnet fokuserer på organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledede læringsprosesser i organisasjoner.

Første del utvikler innsikt i og erfaring med praktiske arbeidsformer (for eksempel søkekonferanser, interessebasert konfliktløsing, organisasjonsanalyse, læringshistorier, A3, verdenskafe) som ofte benyttes i medvirkningsbaserte endringsprosesser.

Andre del retter fokus mot teoretiske modeller og forankring av OU-prosesser, medvirkning, læring og samspillet mellom organisasjonen og eksterne aktører. 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom introduksjonsforelesninger, gruppearbeid, prosjekt og seminar.

Prosjektarbeidet består av organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Muntlig presentasjon av utviklingsarbeid

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen. Varighet: ca. 25 minutter (ca. 15 min presentasjon etterfulgt av ca. 10 min spørsmål fra sensor).

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 16.11.2018

Argyris, C. (1999), On organizational learning, (2nd ed.), Oxford: Blackwell Business

Deming, W. (2000), Out of the crisis, (1st MIT Press ed.), Cambridge Mass.: MIT Press

Levin & Klev. (2010), Forandring som praksis, 2. utg., Oslo: Fagbokforlaget

Senge, P. M. (2006), The fifth discipline?: the art and practice of the learning organization (Vol. Rev. and updat), New York: Doubleday/Currency

Simonsen & Teien (2016), Vi gjorde det sammen - kunnskap er best når det deles, (kompendium)

Wig, Bjarne Berg (2018), Lærende organisasjoner - På vei mot organisasjon 5.0. ISBN 9788205491489

Kompendier og artikler tilkommer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:33