Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Hong Wu
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB31321 Prosjektledelse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Bachelor i økonomi og administrasjon

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i 1. studieår må være bestått for å kunne starte på emner i 3. studieår/profileringsemner

Undervisningssemester

5. semestret (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har:

 

 • kunnskap om hvordan gjennomføre prosjekter og de prosjektverktøyene som benyttes innen målstyrt prosjektledelse, og kunnskap om teorien prosjektstyring omfatter.
 • har forståelse for oppdragsgivers mål og dens plass i det økonomiske systemet.

 

Ferdigheter

Studenten kan

 

 • anvende prosjektverktøyene: prosjektansvarskart, milepælplan, prosjektdirektiv og aktivitetsansvarskart.
 • definere sin rolle som prosjektmedarbeider og vurdere prosjektet utfra anvendelse av prosjektverktøyene.
 • kan anvende kilder.

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 

 • arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i et prosjekt basert på en faglig problemstilling og med ekstern oppdragsgiver.
 • diskutere konstruktivt faglige problemstillinger.

Innhold

 • Prosjektorganisert læring
 • Mål og problemstilling - grunnsteinene i prosjektet
 • Samarbeid i prosjektet
 • Prosjektets roller
 • Prosjektverktøy
 • Rapportskriving og prosjektpresentasjon ovenfor oppdragsgiveren og andre.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres som temasamlinger. I september vil det gjennomføres en prosjektuke hvor planlegging av prosjekter står i sentrum. Temasamlingene vil gjennomføres med aktiv studentdeltagelse. Mellom hver samling vil det arbeides i kollokviegrupper hvor veiledning er en viktig del av arbeidsformen i gruppene.

 

Det vil gis kontinuerlig veiledning fra faglærere i forbindelse med gruppearbeid, i møter med gruppeledere og i møte med gruppene, via e-post og telefon.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet, herav over 50% eller minst 150 timer selvstendig gruppe- eller individuelt prosjektarbeid.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Skriftlige innleveringsoppgaver skal godkjennes:

Ca. 2 uker etter oppstart: Prosjektpresentasjonen maks. 1 side,

Ca. 6-8 uker etter oppstart: Progresjonsrapporten midtveis maks. 5 sider

4 uker før eksamen: Sluttrapporten ovenfor oppdragsgiveren, rapportomfang og fristene avtales nærmere med faglæreren.

 

Arbeidskrav må være godkjent 4 uker før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig presentasjon av eget prosjekt og teorianvendelser. Varighet: maks. 25 minutter (maks. 15 min presentasjon etterfulgt av ca. 10 min spørsmål fra sensor).

Karakterregel A-F benyttes.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke godkjent arbeidskrav på prosjektoppgave må ny prosjektoppgave utarbeides.

Ved ikke bestått på muntlig eksamen, må det ikke leveres ny prosjektoppgave.

Ved forbedring av karakter må hele emnet tas på nytt.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Karlsen, Jan Terje: Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering, Oslo (Universitetsforlaget), siste utgave.

Tillegg/støttende litteratur kan hentes og oppgis ved semester oppstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:22:24