Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Emneansvarlig:
Serge von Arx
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

ASC11609 Ferdigheter 1.2 (Vår 2011)

Innhold

For mer informasjon, se semesterplanene som utleveres ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2020 03:24:03