Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Emneansvarlig:
Karmenlara Ely Seidman
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AACT31409 Produksjoner 3.1 (Høst 2015)

Innhold

For mer informasjon, se semesterplanene som utleveres ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 03:19:21