Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Emneansvarlig:
Karmenlara Ely Seidman
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AACT31609 Ferdigheter 3.2 (Vår 2015)

Innhold

For mer informasjon, se semesterplanene som utleveres ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 03:22:49