Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Emneansvarlig:
Karmenlara Ely Seidman
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AACT21809 Produksjoner 2.2 (Vår 2018)

Innhold

For mer informasjon, se semesterplanene som utleveres ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. okt. 2019 19:11:49