Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Svenn Erik Knutsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LSSYF208 Systemisk familiearbeid 2 (Høst 2011–Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studiet Systemisk familiearbeid 2 (30 studiepoeng) består av ett emne. Det foreligger ingen egen emnebeskrivelse. Se studieplan.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2020 04:26:58