Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVDUA10111 Sammensatt problematikk - psykisk helse og rusrelaterte problemer (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studiet Sammensatt problematikk - psykisk helse og rusrelaterte problemer består av ett emne. Det foreligger ingen emnebeskrivelse. Se studieplan.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 03:40:26