Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVAKU10212 Medisinske og naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i akuttsykepleie.

Undervisningssemester

1. semester (vår 2012).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan gjøre rede for kunnskaper i patofysiologi og akuttmedisin ved svikt i vitale funksjoner relatert til ulike medisinske, nevrologiske og kirurgiske tilstander
 • har omfattende kunnskap om virkning og bivirkning av medikamenter og kan gjøre rede for farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap i patofysiologi og akuttmedisin ved å observere og vurdere den akutt sykes behov for akuttsykepleie
 • kan bedømme mindre akutte situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes.
 • kan gjennomføre håndtering og administrering av medikamenter på en forsvarlig måte
 • kan beherske kontroll og vedlikehold av medisinsk utstyr.
 • kan delta i, gjennomføre og overvåke avansert medisinsk behandling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk vurdere pasientens kliniske tilstand og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø med store krav til riktig behandling og riktig prioritering
 • skal være bevisst eget kompetanseområde og forstå grenseoppgangen til andre faggrupper innenfor akuttmedisin.

Innhold

Hovedtema:

 • Fysiologi og patofysiologi.
 • Anestesiologi, intensivmedisin og kirurgi.
 • Akuttmedisin og behandling.
 • Grunnleggende farmakologi og akuttmedikamenter

Kunnskaper i HVAKU10112 danner, sammen med kunnskaper fra HVAKU10212 grunnlaget for forståelse og innsikt i HVAKU10312 samt de kliniske emnene HVAKUKL 112 Klinisk emne, trinn 1 og HVAKUKL 212 Klinisk emne, trinn 2.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurdering med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes praksis.

Praksis

Se HVAKUKL 112 - Klinisk emne, trinn 1.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk tilstedeværelse. Fravær på mellom 10 og 30 % i teoriundervisningen må tas igjen ved at studenten besvarer en skriftlig oppgave. Fravær på mer enn 30 % kan ikke godkjennes.
 • Innlevering av tre PBL -arbeid i medisinske og naturvitenskaplige emner.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

6 timer skriftlig skoleeksamen i fysiologi og patofysiologi. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benyttes karakterregel A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:48:17