Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Erna Haug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVARB10117 Arbeidsinkludering og Supported Employment (Høst 2018–Vår 2019)

Innhold

Studiet Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) består av ett emne. For nærmere beskrivelse, se studieplanen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:29:34