Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Lasse Johnsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVHES10118 Helserett og saksbehandling, de grunnleggende rettsregler innen helse- og sosialtjenesten (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studiet Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell består kun av ett emne. Det foreligger ingen egen emnebeskrivelse. Se studieplan.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:29:35