Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Marte Herrebrøden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LS30SP1N07 Spesialpedagogikk 1 (Høst 2018–Vår 2019)

Innhold

Studiet Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) består av kun ett emne og egen emnebeskrivelse foreligger derfor ikke.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 03:29:39