Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Steffen Tangen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSIBKR118 Interessebasert kroppsøving (Høst 2018)

Innhold

Studiet Interessebasert kroppsøving (15 studiepoeng) består av kun ett emne. Det foreligger ingen egen emnebeskrivelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:32