Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVOHF10117 Overvekt hos førskolebarn (Vår 2018)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 01:54:17