Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
HiØ VIDERE
Emneansvarlige:
  • Nita Ørmen
  • Lasse Johnsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVHES10118 Helserett og saksbehandling, de grunnleggende rettsregler innen helse- og sosialtjenesten (Høst 2020–Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studiet Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell består kun av ett emne. Det foreligger ingen egen emnebeskrivelse. Se studieplan.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2021 02:22:22