Språk (bachelorstudium) fra og med 2. studieår

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2022
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 800

Har du generell studiekompetanse og har fullført og bestått årsstudium eller tilsvarende i engelsk eller fremmedspråk, kan du søke deg direkte inn på 2. året i bachelorløpet.

Er du glad i språk og kultur? Har du tenkt over at økt bruk av digital teknologi er med på å endre måten vi bruker språk og kommuniserer på?

Med en bachelor i språk får du god innsikt i litteratur og kultur, og du kan samarbeide med mennesker fra ulike land og kulturer i framtidig yrkesliv og videre studier.

Du opparbeider deg kompetanse i tekstforståelse, praktisk språkbruk og informasjons- og erfaringsdeling, i formelle og uformelle situasjoner. Vårt nettbaserte bachelorstudium i språk vil gi deg en særegen internasjonal profil, som kan åpne dørene til mange spennende opplevelser og arbeidsmuligheter. Det er også et godt grunnlag for videre studier på masternivå.

Se studieplanen for studenter med opptak høst 2021.

Les mer om studiet på Bachelorstudium i språk.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk