Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 
Velg kategori Bachelorstudier fra og med 2. studieår.

Studiekode: 224.2270

Når skal du søke

Søkerportalen åpner 1. februar

Søknadsfrist: 1.mars 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse,

og matematikk R1 eller (S1+S2)

og bestått minimum 60 studiepoeng i emner tilsvarende første året på bachelorutdanningen.

Hvordan søker du