Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2019
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Studenter som har generell studiekompetanse og har fullført og bestått årsstudium i informasjonsteknologi eller tilsvarende, kan søke seg direkte over til 2. året i bachelorløpet.

Bachelorstudiet i informasjonssystemer er en fremtidsrettet utdanning i skjæringspunktet mellom IT og ledelse, og åpner opp for en rekke karrieremuligheter både i privat og offentlig sektor.

Studiet gir deg kompetanse i strategisk og praktisk bruk av IT i virksomheter, samt kunnskap om databaser, programvareutvikling og webutvikling. Du vil også studere ledelsesfag som markedsføring, strategi, organisasjonsteori og bedriftsøkonomi.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for informasjonsteknologi