Bachelorstudium i informasjonssystemer (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Er du fascinert av IT og samspillet mellom mennesker, organisasjoner og teknologi?

Bachelorstudiet i informasjonssystemer er en fremtidsrettet utdanning i skjæringspunktet mellom IT og ledelse, og åpner opp for en rekke karrieremuligheter både i privat og offentlig sektor.

Studiet gir deg kompetanse i strategisk og praktisk bruk av IT i virksomheter, samt kunnskap om databaser, programvareutvikling og webutvikling. Du vil også studere ledelsesfag som markedsføring, strategi, organisasjonsteori og bedriftsøkonomi.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for informasjonsteknologi,
Studieleder Monica Lind Kristiansen