Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom rådgivende plan for Bachelor i økonomi og administrasjon gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet. Studentene kan likevel integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i fjerde semester med noe ekstra tilrettelegging. En forutsetning for å kunne ta et slikt opphold er at studenten på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Internasjonal erfaring kan gi deg fordeler på arbeidsmarkedet, der språk og kulturkompetanse stadig blir mer etterspurt.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:01:05