Jobb og videre studier (2022–2025)

Etter gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag kan kandidaten fortsette med master- / sivilingeniørstudier (2 år) i inn- og utland. Hvilke mastergradsutdanninger kandidaten kvalifiserer for, avhenger av valgt studieretning/emner innen bachelorutdanningen. Kandidatene kvalifiserer for opptak til Master in Green Energy Technology ved Høgskolen i Østfold.

Studiet er tilpasset regionalt og nasjonalt behov med hensyn til arbeid i det private næringsliv og offentlig sektor. Som byggingeniør har man et solid fundament som gir mange muligheter. Man kan blant annet jobbe med bygg, broer, veier, vann og avløp. Byggingeniører jobber også med å sikre bærekraftige og «grønne» løsninger i fremtidens teknologi og konstruksjoner. 

Du kan blant annet jobbe som: 

 • Konstruktør 

 • Veiplanlegger 

 • Miljø- og klimarådgiver 

 • Rådgivende ingeniør 

 • Anleggsleder 

 • Formann 

 • Prosjektleder 

 • Prosjektutvikler 

 • Tilbudsleder 

 • Kalkulatør 

 • Arealplanlegger 

 • Prosjektingeniør 

 • Landmåler 

 • Saksbehandler 

 • BIM-ansvarlig 

 • Fagsjef 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 03:04:34