Om studiet

Som byggingeniør er du med på å bygge og utvikle fremtidens veier, bygninger og jernbane, samt skape løsninger for å sikre oss mot flomskader og at alle har tilgang på rent vann. Byggingeniørers arbeidsoppgaver er blant annet å utrede og planlegge, prosjektere og beregne, lede byggeprosjekter, jobbe i kreative team og administrere prosjekter.

To byggingeniørstudenter viser prosessen for rent vann med utstillingen "Doffen har daua" I dette studiet lærer du om de miljømessige, økonomiske og sosiale prinsippene ved bærekraftige bygg og infrastruktur, og du blir rustet til å møte bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet. Du får en allsidig kompetanse innen planlegging, konstruksjon, bærekraftig areal- og transportplanlegging, vegteknologi, samt modellbasert prosjektering og infrastruktur, med vekt på gode, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning.

Innhold i studiet

Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien gir deg blant annet kompetanse i ulike typer materialer, konstruksjon, planlegging og byggeteknikk. Du får grunnleggende kunnskaper innen matematikk, fysikk og kjemi, samt relevante samfunns- og økonomifag som anvendes i utvikling, prosjektering, produksjon og drift av bygg og anlegg. 

For studenter med opptak via Y-veien gis ekstra undervisning for å tilegne seg de nødvendige kvalifikasjonene i allmennfaglige grunnemner på videregående skoles nivå i matematikk, fysikk og kommunikasjon og norsk. Dette skjer gjennom et sommerkurs før oppstart av 1. studieår og videre undervisning parallelt med ordinært studium gjennom hele 1. studieår.

Sommerkurset i matematikk (Matematikk for TRESS og Y-vei, del I) starter i juni og går på fulltid over 8 uker. Sommerkurset avsluttes før ordinær studiestart i uke 33.

I første semester (høst) er det undervisning i emnet Fysikk for TRESS og Y-vei.
I andre semester (vår) er det undervisning i emnet Matematikk for TRESS og Y-vei, del II og Kommunikasjon og norsk for Y-vei.

Du må bestå disse fire grunnemnene for å kunne fortsette på studiets andre år:
Matematikk for TRESS og Y-vei, del I
Matematikk for TRESS og Y-vei, del II
Fysikk for TRESS og Y-vei
Kommunikasjon og norsk for Y-veien

Studenter i glasshuset ved campus FredrikstadStudiet har to studieretninger: konstruksjon- og materialteknikk og infrastruktur og miljø. Du velger studieretning i tredje semester.

I studieretningen konstruksjon- og materialteknikk får du spesialkompetanse innen prosjektering av konstruksjoner. I studieretningen infrastruktur og miljø fordyper du deg innen vegteknologi, bærekraftig areal- og transportplanlegging, modellbasert prosjektering og vann- og miljøteknikk.

Befaringer på arbeidsplasser, samarbeid med bedrifter på bacheloroppgaver og gjesteforelesere vil bidra til at du har mulighet til å få god kontakt med og kunnskap om næringslivet i løpet av studietiden. Velger du dette studiet får du en utdanning som arbeidslivet har behov for.

Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt som studentene presenterer på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved institutt for ingeniørfag som er åpen for publikum. 

Ingeniørstudiene ved Høgskolen i Østfold kjennetegnes av å være grønne, innovative og digitale.FNs bærekraftsmål

For å nå FNs bærekraftmål vil ingeniører spille en sentral rolle. Vi trenger en grønn nærings- og teknologiutvikling som kan løse fremtidens klima- og miljøutfordringer. Derfor tilbyr vi deg studier med et klart innhold av klima og miljø. Samfunnet har behov for ingeniører som har oppdatert kompetanse på det grønne, innovative og digitale.

Studiemiljø

På dette studiet kan du forvente engasjement og god kontakt med både lærere og medstudenter. Du lærer gjennom forelesninger, gruppearbeid og laboratoriearbeid i våre moderne lokaler og flotte laboratorier.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene til realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS her

Publisert 13. okt. 2021 10:42 - Sist endret 29. nov. 2022 11:23