Jobb og videre studier (2021–2022)

Målgruppen for årsstudiet i engelsk er studenter som ønsker å ta en utdanning som kan brukes både i skoleverket og på alle andre områder hvor engelskkunnskaper er viktig, både i det private næringsliv og offentlig sektor. Lektorkompetanse i skoleverket oppnås etter mastergrad i et relevant undervisningsfag, for eksempel engelsk, og praktisk-pedagogisk utdanning.

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universiteter og inngå i en bachelorgrad.

Med bestått bachelorgrad med fordypning i engelsk kan studenten søke seg videre til mastergradsstudium. Bachelorgrad med 90 studiepoeng i engelsk gir mulighet til opptak til Masterstudium i fremmedspråk i skolen (språkvalg Engelsk) ved Høgskolen i Østfold eller mastergrad i engelsk/engelskdidaktikk ved andre høgskoler og universiteter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. apr. 2021 03:49:16