Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2020)

Grunnskolelærerutdanningene er tilrettelagt for at studenter kan starte et masterprogram etter tredje studieår. Ved HIØ kan studentene velge mellom masterprogrammene Spesialpedagogikk og Fremmedspråk i skolen, engelsk eller tysk. Masterprogrammene er tilpasset slik at de første 60 studiepoengene i et av masterprogrammene tilsvarer fjerde året i grunnskolelærerstudiet. Studenter vil etter de første 60 studiepoengene i et av masterprogrammene være kvalifisert grunnskolelærer gitt at fagkombinasjoner og praksiskrav for øvrig er godkjent. Med en masterutdanning vil man i skolen få tittelen lektor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:06:17