Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2014–2015)

Deler av den alpine delen foregår i Mellom-Europa. Det er mulighet til å ta deler av studiet ved vitenskapelige høgskoler/universitet i utlandet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:04:19