IKT for lærere (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

IKT for lærere hever kompetansen din innenfor IKT og utvikler dine evner til å bruke IKT i ditt daglige virke som lærer.

I skole og barnehage erfarer man fort at informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en fullstendig integrert del av hverdagen til barn og unge. Mange barn og unge har gode ferdigheter og stor interesse for dette feltet, og rammeplan for barnehagen/lærerplaner for grunnskole og videregående skole legger til rette for utstrakt bruk av IKT.

Nasjonale planer knyttet til barnehage og skole er utgangspunktet for undervisningen, og studiet gir innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT i undervisning, lek og læring.

Studiet består av to nettbaserte emner. Alt du trenger for å gjennomføre studiet er et webcamera og PC. Emnet i høstsemesteret omhandler innføring i IKT, og emnet i vårsemesteret tar for seg pedagogisk bruk av IKT i barnehage og skole.

Emnene kan også tas som enkeltemner (MOOC). Se mer informasjon her:
- MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)
- MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng)

Faglig og pedagogisk mestring av aktuelt teknisk utstyr og nye arbeidsformer står særlig sentralt i studiet. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og opplæring.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Jarl Hagen