Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2011–2012)

Utdanningen kvalifiserer for videre studier på masternivå innen fagfeltet kunst og håndverk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:03:54