Kroppsøving og idrett, årsstudium

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden. Hoveddelen av undervisningen foregår i Halden. Deler av undervisning vil foregå i høgskolens lokaler i Fredrikstad og på andre eksterne arenaer, se informasjon i semesterplaner.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 800

Er du interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære? Ønsker du å lære barn og unge grunnleggende ferdigheter innen bevegelse og lek? Da er dette studiet for deg.

Studiet er variert med ulike undervisningsformer og -steder. Du lærer blant annet om kroppens oppbygging og funksjon, barns vekst og utvikling, trenings- og bevegelseslære og kombinerer det med praktisk instruksjon i ulike idretter, aktiviteter og friluftsliv. Du får en kombinasjon av teoretiske basisfag og praktisk-metodiske aktiviteter i et godt fagmiljø med tett oppfølging.

Studentene må være i alminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre studiet.

Årsstudiet i kroppsøving og idrett bygger på rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen for 5.- 10. trinn, og er et av våre mest populære studier.

Kontakt

Studieveileder: Anne-Marit Brække

Telefon: +47 69 60 81 48

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Programleder Lin Ramberg