Hva lærer du? (2020–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten kan forstå

 • grunnlaget for innovasjon og verdiskaping i nye og etablerte virksomheter

 • organisasjons- og prosjektstrukturer

 • grunnlaget for å utvikle gode tjenester og produkter

 

Ferdigheter:
Kandidaten kan

 • drive, styre og lede innovasjons- og entreprenørskapsutvikling

 • effektivt, målrettet og selvstendig tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter, både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp avsøk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon

 • drive resultatorienterte prosjekter

 

Generell kompetanse:
Kandidaten kan

 • arbeide resultatorientert og selvstendig

 • takle utfordring og press

 • forstå vitenskapsteori og metode

 • forstå relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse

 • forstå viktigheten av å ta hensyn til miljøpåvirkning og bærekraftig utvikling

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 04:11:45