Jobb og videre studier (2019–2022)

Yrkesmuligheter

Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse gir flere muligheter til arbeid, avhengig av interesse og fordypning i studiet. Studenten kan etablere egen virksomhet (gründer), arbeide som produktutvikler, prosjektleder og leder på ulike nivå i etablerte virksomheter.

Videre utdanning

Bachelorgraden kan danne basis for masterstudier blant annet innenfor innovasjon, entreprenørskap, markedsføring, eiendomsutvikling, organisasjon og ledelse.

Eksempler på mulige masterstudier er:

  • Master i Entreprenørskap og innovasjon, NMBU

  • NTNUs Entreprenørskole

  • Master in Entreprenuership and Innovation, BI

  • Master i organisasjon, arbeid og ledelse, UiO

  • Master i Eiendomsutvikling, NMBU

  • Master in engineering/Industrial management, South Dakota School of Mines and Technology

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 22:41:13