Jobb og videre studier (2021–2024)

Yrkesmuligheter
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse gir flere muligheter til arbeid avhengig av interesse og fordypning i studiet. Studenten kan etablere egen virksomhet (gründer), arbeide med innovasjonsledelse, tjeneste- og produktutvikling, prosjektledelse, forbedringsarbeid (lean) og fungere som leder på ulike nivå i etablerte virksomheter i privat og offentlig sektor.

Videre utdanning
Bachelorgraden kan danne basis for masterstudier blant annet innenfor innovasjon, entreprenørskap, tjenesteutvikling, eiendomsutvikling, organisasjonsutvikling og ledelse.

Du finner aktuelle masterstudier på www.utdanning.no. Merk at du selv må sjekke om du dekker opptakskravet til studiene. Eventuelt ta kontakt med opptakskontoret ved aktuell utdanningsinstitusjon for mer informasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:06:08