Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Studenten kan velge å gjennomføre deler av studiet (5. semester) ved et samarbeidende lærested i utlandet. Studenter som skal utveksle må ha bestått emner tilsvarende normal studieprogresjon ved tidspunktet for utreise. Emner som gjennomføres ved et utenlandsk lærested må forhåndsgodkjennes av egen institusjon før utreise. 

Høgskolen i Østfold har flere aktuelle samarbeidspartnere og mer informasjon finnes her: https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/internasjonalt-kontor/studier-i-utlandet

Det er også mulig å gjennomføre bachelorprosjekt ved en samarbeidende institusjon i utlandet. 

Avdelingens internasjonal koordinator, Hong Wu (hong.wu@hiof.no), kan kontaktes for nærmere informasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 13:28:42