Om studiet

Innhold i studiet

I dette studiet kan du velge mellom tre fordypninger: 

Datasikkerhet
I denne fordypningen lærer du om vanlige sikkerhetsutfordringer i utvikling og drift av tjenester og løsninger for disse. Du får kunnskap om hvordan du håndterer sikkerhetsarbeid i en organisasjon. Emner som inngår i denne fordypningen er blant annet informasjonssikkerhet, datasikkerhet i utvikling og drift og webapplikasjoner.

Maskinlæring
I denne fordypningen lærer du å utvikle løsninger som krever at maskinene selv er i stand til å lære og tilpasse seg de oppgavene de får, som for eksempel tolkning av tale, oversetting av språk eller gjenkjenning av bilder. Emner som inngår i denne fordypningen er blant annet grunnleggende statistikk, statistisk programmering, anvendt maskinlæring og bildeanalyse.

Programmering
I denne fordypningen lærer du å programmere og tilpasse løsninger og grensesnitt til forskjellige brukere og plattformer. Emner som inngår i denne fordypningen er blant annet mobilprogrammering, webapplikasjoner og parallell- og distribuert programmering.

I begge fordypningene får du grunnleggende kompetanse innen webutvikling, programmering, databasesystemer, operativsystemer, softwareutvikling, datasikkerhet, samt algoritmer og datastrukturer.

I ditt siste semester skal du skrive en  bacheloroppgave, hvor du sammen med medstudenter jobber på et konkret prosjekt i en bedrift.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravet i matematikk? Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon arrangerer forkurs i matematikk i perioden mars  – juni 2021 med undervisning to kvelder i uka.

Du kan lese mer om de ulike emnene i studiet i studieplanen.
Visste du også at du kan ta deler av studiet i utlandet?

Studiemiljø

Teknologi er ikke bare kreativt og gøy, det kan også være sosialt! Studentene på Informatikk kan eksperimentere med teknologi i sin egen VR-lab, robotlab eller i IT-studentenes velutstyrte Makerspace. I MakerSpace kan du utfolde deg innen robotikk, programmering, droner, 3D-printing med mer. 

Som student ved Høgskolen i Østfold er du også del av et større miljø med studentforeninger og aktiviteter. Mange av studentene velger å bo nært skolen i studentboligene som drives av Studentsamskipnaden

 

 

Publisert 12. okt. 2021 12:26 - Sist endret 2. des. 2021 09:39