Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2010–2012)

Grad/tittel ved bestått studium


Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Master i informatikk.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. aug. 2019 13:41:58