Studieopphold i utlandet (2020–2025)

Det er tilrettelagt for utveksling i 6. semester.

Studenter kan velge fag på 30 studiepoeng som tilsvarer fagpulje 3 ved HiØ: KRLE eller kunst og håndverk eller profesjonsrettet pedagogikk for de som velger dette som masterfordypning. Studenten kan også velge andre skolefag som f.eks. musikk, eller skolerelevante fag/profesjonsrettet pedagogikk. Dersom obligatorisk, veiledet praksis som er lagt til 6. semester ikke lar seg gjennomføre under utvekslingsoppholdet, kan praksis tas etter hjemkomst. Utvekslingssemesteret skal faglig forhåndsgodkjennes av studieleder. Studenter som ikke har samfunnsfag som valgfag, har også mulighet til å velge det engelske valgfaget Nordic Citizenship Education (NCE), 30 studiepoeng ved HiØ.

Høgskolen i Østfold har en rekke samarbeidsavtaler med høgskoler og universiteter i utlandet som tilbyr skolefag og skolerelevante fag for grunnskolelærerstudenter, bl.a.:

  • Cardinal Stritch University, USA

  • Göteborgs Universitet, Sverige

  • Pacific Lutheran University, USA

  • Queensland University of Technology, Australia

  • Pädagogische Hochschule Heidelberg, Tyskland

  • University College Nordjylland, Danmark

På høgskolens nettsider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med. Studenter som er interessert i et utvekslingssemester i utlandet, kontakter internasjonal koordinator ved Avdeling for lærerutdanning eller Internasjonalt kontor.

Høgskolen i Østfold har en samarbeidsavtale med OsloMet. Denne åpner for utveksling i 6. semester til OsloMet ved at studenter kan velge fag som HiØ per i dag ikke tilbyr som del av den 5-årige grunnskolelærerutdanningen. Se studieplan for OsloMet for valgmuligheter.

Praksisopplæring i utlandet, inntil 5 uker
I tillegg til studentutveksling av et semesters varighet, har en gruppe studenter mulighet til inntil 5 uker veiledet praksis knyttet til ulike skolefag ved grunnskoler i Malawi i 4. semester. Dette er et samarbeidsprosjekt med en av våre praksisskoler, Kjølberg skole i Fredrikstad kommune og District Office of Education i Lilongwe, Malawi. Studenter som ønsker praksisopphold i utlandet, kontakter internasjonal koordinator ved Avdeling for lærerutdanning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:50:46