English version of this page

Master in Green Energy Technology (120 ECTS)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2020
Semesteravgift:
NOK 600

Har du ingeniørfaglig bakgrunn? Vil du opparbeide deg kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige energiteknologier og være med å løse de miljømessige utfordringene vi står ovenfor? Da er master i Grønn energiteknologi noe for deg.

Les mer om studiet og opptak her!

Samfunnet står ovenfor store, miljømessige utfordringer og det er behov for mer kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige teknologier. Dette masterstudiet forbereder deg på å innta sentrale roller når fremtidens tanker og teknologiske løsninger for energi- og ressursbruk skal utarbeides og igangsettes.

Master i Grønn energiteknologi gir deg bred innføring i energiteknologiske temaer, og mulighet til faglig profilering innenfor Smart energiteknologi eller Materialer for energiteknologi. Du vil jobbe i tverrfaglige grupper, både i laboratoriearbeid og i prosjekter.

Gjennom masterstudiet får du kunnskap om dagsaktuell samfunnsdebatt knyttet til bærekraftig energiteknologi og innovasjonstenkning samt solid faglig kunnskap om smart energiteknologi eller materialer for energiteknologi.

Utviklingen av grønn energiteknologi er en global utfordring. Studiet undervises på engelsk. Dette vil bidra til å gjøre deg mer attraktiv både i et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder Solveig Berge

Telefon: +47 69 60 86 32

E-post: studier-fred@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for ingeniørfag