Om studiet

Samfunnet trenger dyktige maskiningeniører til å designe og utvikle fremtidens miljøvennlige teknologi og til å styre avanserte produksjonsprosesser.

Maskinstudent i maskinverkstedet ved campus FredrikstadGjennom dette ingeniørstudiet vil du lære om hvilke muligheter som ligger i teknologien til å utvikle bærekraftige produkter og løsninger. Du lærer også om hvordan vi kan bruke den digitale utviklingen til å møte behov i dagens og fremtidens arbeidsmarked.

Velger du bachelorstudiet i ingeniørfag – maskin: digital konstruksjon og robotisering, Y-veien, vil du skaffe deg kompetanse som kan åpne dører til mange spennende jobber i næringslivet.

Bachelorstudiet kvalifiserer for opptak til Master in Green Energy Technology ved HiØ og masterutdanninger ved andre læresteder i Norge.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning.

Innhold i studiet

For studenter med opptak via Y-veien gis ekstra undervisning for å tilegne seg de nødvendige kvalifikasjonene i allmennfaglige grunnemner på videregående skoles nivå i matematikk, fysikk og kommunikasjon og norsk. Dette skjer gjennom et sommerkurs før oppstart av 1. studieår og videre undervisning parallelt med ordinært studium gjennom hele 1. studieår.

Sommerkurset i matematikk (Matematikk for TRESS og Y-vei, del I) starter i juni og går på fulltid over 8 uker. Sommerkurset avsluttes før ordinær studiestart i uke 33.

I første semester (høst) er det undervisning i emnet Fysikk for TRESS og Y-vei.
I andre semester (vår) er det undervisning i emnet Matematikk for TRESS og Y-vei, del II og Kommunikasjon og norsk for Y-vei.

Du må bestå disse fire grunnemnene for å kunne fortsette på studiets andre år:
Matematikk for TRESS og Y-vei, del I
Matematikk for TRESS og Y-vei, del II
Fysikk for TRESS og Y-vei
Kommunikasjon og norsk for Y-veien

I første og andre studieår studerer du grunnleggende realfag og maskintekniske fag. Du lærer å beregne krefter i mekaniske konstruksjoner og hvordan du kan modellere og simulere disse med digitale verktøy. Du får god innsikt i materialteknologi og effektive energisystemer, og hvordan du kan bruke disse kunnskapene til å optimalisere produkter og systemer.

I tredje studieår er fokuset på produksjon og produktutvikling. Du vil få kunnskap om miljømessige, etiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av de produkter som utvikles og realiseres. Du får også god innsikt i produksjonsteknologi som automasjon og robotisering, og hvordan du kan benytte digitale modellerings- og analyseverktøy for å optimalisere produksjon.

Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt som studentene presenterer på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved institutt for ingeniørfag som er åpen for publikum. Les mer om EXPO her.

Studiemiljø

Ingeniørstudiene ved Høgskolen i Østfold kjennetegnes av å være grønne, innovative og digitale.

For å nå FNs bærekraftmål vil ingeniører spille en sentral rolle. Vi trenger en grønn nærings- og teknologiutvikling som kan løse fremtidens klima – og miljøutfordringer. Derfor tilbyr vi deg studier med et klart innhold av klima og miljø. Samfunnet har behov for ingeniører som har oppdatert kompetanse på det grønne, innovative og digitale.

FNs bærekraftsmål

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene i realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, TRESS her.

Publisert 13. okt. 2021 12:01 - Sist endret 17. nov. 2021 13:50