Matematikk, årsstudium

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Semesteravgift:
NOK 800

Det er stort behov for matematikklærere i grunnskolen. Ønsker du å inspirere barn og unge til å like matematikk, er årsstudiet i matematikk midt i blinken for deg.

Som student ved årsstudiet i matematikk får du tett oppfølging av faglærere. I tillegg til å øke egen kompetanse i matematikk, vil du lære å analysere elevenes matematiske utvikling, være en god matematisk veileder og samtalepartner, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, samt å kunne evaluere og velge materiell til bruk i undervisningen. Du vil lære å se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner.

I første del av studiet får du undervisning i tallære og regning med desimaltall, brøk og prosent, funksjonslære, algebra samt statistikk og sannsynlighetsregning. I andre del av studiet fordyper du deg i noen av disse temaene.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Åsmund Solli

Telefon: +47 69 60 81 37

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Studieleder Jarl Hagen