Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Matematikk, årsstudium (2009–2010)

Opptak

Søkere som ikke er i et lærerutdanningsløp eller har en fullført lærerutdanning må oppfylle kravet til generell studiekompetanse/realkompetanse, samt tilleggskravene

Matematikk R1+R2 (2MX+3MX)
eller
Matematikk R1 og Fysikk 1+2 (3FY)/Biologi 1+2 (3BI)/Kjemi 1+2 (3KJ)

Matematikk S1 + S2 kan erstatte Matematikk R1.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studieplanen er utformet i tråd med gjeldende rammeplan for allmennlærerutdanningen.

Studiet består av seks emner:

Emne 101: Tall og problemløsing, 10 studiepoeng
Emne 102: Geometri og praktisk regning, 10 studiepoeng
Emne 103: Statistikk, sannsynlighetsregning og funksjoner, 10 studiepoeng
Emne 201: Funksjonslære, 10 studiepoeng
Emne 203: Didaktikk, 10 studiepoeng
Emne 205: Tallære, 10 studiepoeng

Emne 101, 102 og 103 tilsvarer de 30 obligatoriske studiepoengene i allmennlærerutdanninga. Emne 201 og 205 bygger på 100-emnene.

Organisering og læringsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert med 30 studiepoeng per semester.

Undervisningen foregår sammen med allmennlærerstudenter.

Det brukes ulike arbeidsformer: forelesning, gruppearbeid, individuelt arbeid og oppgaveløsing.

Det er knyttet arbeidskrav til  emnene 101, 102, 103 og 203. Arbeidskrav må være godkjente før studenten kan fremstille seg til eksamen. For mer informasjon, se den enkelte emnebeskrivelse.

Praksis

Studentene på årsstudiet har ikke praksisopplæring, men har andre arbeidsoppgaver når allmennlærerstudentene er i praksisopplæring.

Tilbakemelding underveis

I alle seks emnene gis det tilbakemelding og veiledning underveis i studiearbeidet. Det forventes også at studentene på eget initiativ tar kotakt med veileder etter behov.

Vurdering

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet, noe som er i tråd med grunnskolens bruk av vurderingsformer. Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljerte opplysninger om vurderingsformene.

Det benyttes bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr ikke bestått.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Eystein Arntzen 25. juni 2009

Studieplanen gjelder for

studieåret 2009 - 2011

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:06:28