Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2010–2011)

Studiets læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha:

  • Kunnskaper om sentrale begreper og perspektiver innen mentorskap generelt.
  • Kunnskaper om oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn, særlig knyttet til utfordringer i et majoritets- og minoritetsperspektiv.
  • Kunnskaper om og ferdigheter i samvær og samtale med barn.
  • Ferdigheter i organisering og ledelse, relatert til gruppeaktiviteter for mentorer og barn.
  • Trening i kritisk refleksjon, særlig knyttet til bevissthet om egne verdier og holdninger.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:08:10