Jobb og videre studier (2020–2024)

Studiet kvalifiserer for lektorstilling i norsk skole. For den som ikke har lærerutdanning vil studiet sammen praktisk-pedagogisk utdanning kvalifisere for det samme.

For uteksaminerte kandidater er det mulig å søke opptak til PhD-program ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. I tillegg kan kandidater søke PhD-program ved de to samarbeidende universitetene, Göteborgs universitet og Linnéuniversitetet, og for øvrig til alle andre svenske universiteter med relevant forskerutdannelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 03:45:50