Studieopphold i utlandet (2019–2023)

Samarbeidsinstitusjonene for dette masterstudiet har avtaler med en rekke læresteder i ulike land. Studentene kan dermed erstatte nettbaserte emner med et fysisk opphold ved et universitet i utlandet under forutsetning av at emnene forhåndsgodkjennes.

Det er lagt til rette for utveksling i andre eller tredje semester for studenter som velger å studere på heltid. Utveksling for deltidsstudenter kan skje i fjerde eller femte semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 01:54:13