Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2014–2016)

Studiet, sammen med praktisk-pedagogisk utdanning, kvalifiserer for arbeid som lektor i engelsk eller tysk i bl.a. videregående skole. Studiet er også relevant for andre språk- og kulturrelaterte arbeidsområder innenfor offentlig og privat sektor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2020 04:11:51