Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Undervisningsspråket er norsk. Enkelte tema eller emner undervises på engelsk og skandinavisk.
Studiested:
Fredrikstad og praksisfelt
Semesteravgift:
NOK 600

Er du sykepleier og ønsker å ta en master i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesisykepleie?

Dagens og framtidens helsesektor har et stort behov for anestesisykepleiere som kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis.  

Ved å studere Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie vil du imøtekomme dette behovet.

Etter fullført og bestått masterstudium vil ha du kompetanse til selvstendig å gjennomføre narkose til ellers friske pasienter, og i samarbeid med anestesilege til pasienter med mer komplekse tilstander. Anestesisykepleiere jobber med pasienter som trenger akutt eller planlagt behandling for sykdommer eller skader, og har kompetanse innen anestesiologi og anestesisykepleie. Du vil også ha kompetanse til å gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høyskolens Senter for simulering og innovasjon, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. 

Det er totalt fire studieretninger knyttet til studieprogrammet Masterstudium i klinisk sykepleie, hvorav - Anestesisykepleie utgjør én av disse. De øvrige tre er Avansert klinisk allmennsykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie. Det er kun studieretningen i Avansert klinisk allmennsykepleie som tilbys høsten 2021. Masterstudium i klinisk sykepleie - anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie vil starte høsten 2022.

Dersom du har fullført videreutdanning i anestesisykepleie kan du søke deg inn i 2. studieår på master i klinisk sykepleie, studieretning anestesisykepleie . Søknadene vil behandles individuelt da det er krav om at videreutdanningen må oppfylle faglig masternivå.

Kontakt

Studieveileder: Nina Buskoven       

Telefon: +47 696 08 899

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Instituttleder Laila Garberg Hagen