Masterstudium i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Undervisningsspråket er norsk. Enkelte tema eller emner undervises på engelsk og skandinavisk.
Studiested:
Fredrikstad og praksisfelt
Semesteravgift:
NOK 600

Er du sykepleier og ønsker å ta en master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie?

Helsesektoren i Norge har et stort behov for intensivsykepleiere som kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis og i tillegg kan gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper. 

Ved å studere Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie vil du imøtekomme dette behovet. 

Etter endt studium vil du være utdannet til å kunne gi selvstendig intensivpleie til akutt kritisk syke pasienter i et høyteknologisk miljø. Pasientens tilstand er ofte livstruende, kompleks og kan endre seg raskt. Som intensivsykepleier har du et selvstendig ansvar for intensivsykepleien til pasienten, og skal ivareta dens pårørende på en omsorgsfull og forsvarlig måte. Samtidig forventes det gode samarbeidsevner av intensivsykepleier, idet man ofte jobber i tverrfaglige team rundt pasienten.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høyskolens Senter for simulering og innovasjon, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. 

Det er totalt fire studieretninger knyttet til studieprogrammet Masterstudium i klinisk sykepleie, hvorav Masterstudium i klinisk sykepleie- intensivsykepleie utgjør én av disse. De øvrige tre er avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie og operasjonssykepleie. Det er kun studieretningen i Avansert klinisk allmennsykepleie som tilbys høsten 2021. Masterstudium i klinisk sykepleie - anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie vil starte høsten 2022.

Dersom du har fullført videreutdanning i intensivsykepleie kan du søke deg inn i 2. studieår på master i klinisk sykepleie, studieretning intensivsykepleie . Søknadene vil behandles individuelt da det er krav om at videreutdanningen må oppfylle faglig masternivå.

 

Kontakt

Studieveileder: Nina Buskoven       

Telefon: +47 696 08 899

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Instituttleder Laila Garberg Hagen